Strategia

Strategia Spółki opiera się w szczególności na następujących działaniach:

W segmencie kosmicznym (Scanway Space)

⎯ zdobycie flight heritage dla kolejnych produktów i linii biznesowych,
⎯ aktywna działalność sprzedażowa na predefiniowanych rynkach rozwiniętych oraz wschodzących, tj. w Europie, USA, krajach Arabskich,
⎯ rozbudowa mocy produkcyjnych,
⎯ rozbudowa własnych możliwości produkcji prostych elementów optycznych do układów teleskopowych celem redukcji kosztów (dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi podmiotami obecnie Spółka wykonuje soczewki sferyczne z typowych szkieł).

W segmencie systemów kontroli jakości dla przemysłu (Scanway Industry):

⎯ optymalizacja i dostosowanie dla potrzeb klienta produktów dla wskazanych czterech branż: (i) branża opakowań i poligraficzna; (ii) branża samochodowa; (iii) branża spożywcza; (iv) branża drzewna i
meblarska oraz (v) branża farmaceutyczna
⎯ stworzenie gotowych rozwiązań dla wybranych aplikacji
⎯ rozwój technologii w oparciu o deep learning
⎯ łączenie różnych technologii wizyjnych w jeden wydajny system
⎯ budowa bazy produktowej