ESPI Bieżące raporty

RAPORT BIEŻACY ESPI 2/2023 - Otrzymanie nagrody od Niemieckiej Agencji Kosmicznej oraz zawarcie umowy o współpracy - odtajnienie opóźnionej informacji poufnej.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd Scanway S.A. [Spółka, Emitent, Scanway] informuje, iż w dniu 23 listopada 2023 roku Emitent powziął informację o przekazaniu do publicznej wiadomości przez Niemiecką Agencję Kosmiczną [Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dalej: NAK] wyników konkursu dot. możliwości wystrzelenia teleskopu obserwacyjnego na pokładzie mikrosatelity pt. Der Kleinsatelliten-Nutzlastwettbewerb [Konkurs], w ramach którego Spółka zakwalifikowała się do przedmiotowego projektu.
Wyróżnienie Spółki w ww. konkursie oznacza, że Spółka uzyskała od ww. agencji możliwość bezpłatnego wysłania w przestrzeń kosmiczną [bezpłatny slot do wystrzelenia w horyzoncie do końca 2025 roku] teleskopu obserwacyjnego, wraz z zapewnieniem możliwości jego operowania w przestrzeni kosmicznej dla satelity demonstracyjnego.
Projekt polega na budowie oraz zintegrowaniu z niemiecką platformą mikrosatelitarną teleskopu do obserwacji Ziemi z rozdzielczością poniżej 1 metra, na planowanym poziomie ok. 0,7 m. Wielkość tego instrumentu będzie o ok. połowę większa od teleskopu dostarczanego przez Scanway w ramach misji EagleEye. Platforma satelitarna zostanie zapewniona przez stronę niemiecką wraz z zapewnieniem bezpłatnego wystrzelenia w kosmos tejże platformy. Wyniesienie instrumentu obserwacyjnego Emitenta o takiej rozdzielczości i sukces misji satelity demonstracyjnego jest wstępem do planowanej budowy konstelacji do obserwacji Ziemi wraz ze spółką partnerską z Niemiec tj. Marble Imaging GmbH [Marble], w ramach której Emitent mógłby potencjalnie dostarczyć teleskopy obrazujące do nawet 200 mikrosatelitów, o masie jednostkowej ok. 100 kg i cenie jednostkowej szacowanej wg Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu na kwotę ok. 1 mln euro za instrument obrazujący. Ponadto, możliwe będzie czerpanie korzyści finansowych poprzez sprzedaż pozyskanych z misji zdjęć wykonywanych przez satelitę demonstracyjnego do odbiorców końcowych. Potencjalne korzyści finansowe dla Marble i Scanway ze sprzedaży danych satelitarnych z pełnej konstelacji 200 satelitów będą regulowane odrębną umową w stosownym terminie, po okresie weryfikacji misji satelity demonstracyjnego, która potrwa przynajmniej do końca 2025 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że mając na uwadze uzasadnione interesy Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości: i] informacji o powzięciu w dniu 22 września 2023 roku nieoficjalnej informacji o możliwości przyznania przez NAK nagrody w Konkursie, która to informacja została w dniu 19 października 2023 roku oficjalnie potwierdzona przez NAK.
ii] informacji o zawarciu w dniu 25 września 2023 roku z Marble umowy o współpracy dotyczącej wspólnego rozwoju instrumentu do obrazowania Ziemi z rozdzielczością poniżej jednego metra, którego dalsza realizacja uzależniona była od potwierdzenia przyznania nagrody w ramach Konkursu. W ramach dalszych kroków, Emitent skupi się na projektowaniu instrumentu obrazującego, a Marble zapewni wsparcie systemowe, nadzór nad zgodnością parametrów projektu z wymaganiami pozwalającymi na komercjalizację zdjęć z instrumentu oraz rozpocznie prace nad tworzeniem oprogramowania do przetwarzania zdjęć satelitarnych. Z uwagi na obowiązujące kwestie proceduralne związane z Konkursem natychmiastowe przekazanie do publicznej wiadomości wskazanych powyżej informacji poufnych w dacie ich wystąpienia mogłoby w ocenie Emitenta naruszyć uzasadniony interes Spółki i mieć negatywny wpływ na proces uzyskania przez Spółkę wsparcia finansowego NAK, a w konsekwencji pozbawić Spółki potencjalnych korzyści finansowych wynikających ze współpracy z NAK oraz Marble. W konsekwencji, opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości, poddane zostały obie powiązane informacje. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

 

Jędrzej Kowalewski – Prezes Zarządu

Mikołaj Podgórski – Członek Zarządu

RAPORT BIEŻACY ESPI 1/2023 - Przystąpienie do systemu ESPI

Zarząd Scanway S.A. [Spółka, Scanway] działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji [ESPI] informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do systemu ESPI w typie „Emitent ASO” w związku z czym Scanway rozpoczyna z dniem 20 września 2023 r. przekazywanie za pomocą tego systemu wymaganych informacji.

 

Jędrzej Kowalewski – Prezes Zarządu

Radosław Charytoniuk – Członek Zarządu