Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba głosówUdział w kapitale zakładowym
Zarzad Spółki30826830826823,66%
PGE ventures18500018500015,5%
Pozostali akcjonariusze (free float)79673279673260,84%