Kontakt

Scanway Spółka Akcyjna
ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław

Relacje inwestorskie: gielda@scanway.pl

Kontakt z mediami: marketing@scanway.pl

Autoryzowany doradca: newconnect@ccgroup.pl

Animator rynku: animator@bdm.pl tel. (33) 812-84-00

Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000997696, REGON 363535091, NIP 884-276-11-00, wysokość kapitału zakładowego: 129 000,00 zł, wpłacony w całości.
Inspektor Ochrony Danych Wiesław Lechowicz adres e-mail: iod@scanway.pl

Przydatne linki