Data publikacji:

06/29/2023

Kategorie:

Inwestorzy

Wielkość oferty publicznej Scanway wyniosła 9,0 mln zł, Spółka chce zadebiutować na NewConnect w III kwartale 2023 roku

Scanway, wiodąca firma z branży technologii obserwacyjnej z kosmosu i wizyjnej kontroli jakości w przemyśle, dokonała przydziału wszystkich akcji oferowanych w publicznej ofercie akcji. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 45,00 zł, co oznacza, że wartość oferty wyniosła 9,0 mln zł. Oferta Scanway cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – deklarowany przez inwestorów popyt kilkukrotnie przewyższył oferowane przez Spółkę 200 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C. Scanway planuje debiut na GPW jeszcze w III kwartale 2023 roku. W procesie Spółkę wspierały cc group, jako Doradca Finansowy i Autoryzowany Doradca NewConnect oraz Dom Maklerski Navigator S.A., który pełnił funkcję Głównego Menedżera Oferty i Zarządzającego Księgą Popytu na akcje Scanway S.A.

Oferta publiczna Scanway objęła 200 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C, które po sukcesie IPO będą reprezentować 15,5 proc. akcji Spółki. 4 czerwca nastąpiła publikacja memorandum, a proces budowy księgi popytu zakończył się 20 czerwca. Cena emisyjna została ustalona w dniu 21 czerwca na poziomie 45,00 zł. W dniach 21-28 czerwca przyjmowane były zapisy na oferowane akcje, a ich przydział nastąpił w dniu 29 czerwca.

Dziękuję inwestorom, którzy poświecili swój czas na zapoznanie się z działalnością naszej Spółki i podjęli decyzję o wzięciu udziału w ofercie. Wierzę, że skuteczna realizacja przyjętej strategii rozwoju przełoży się na kontynuację wysokiego tempa wzrostu Scanway i wynagrodzi okazane nam zaufanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu naszej oferty publicznej i przede wszystkim zainteresowania, jakie wygenerowała ona pośród inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Popyt na nasze akcje kilkukrotnie przewyższył wielkość oferty komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.

Środki pozyskane z oferty publicznej akcji zostaną przeznaczone na rozwój działu zaawansowanej wizji maszynowej, a także linii produkcyjnej instrumentów satelitarnych i linii produkcyjnej systemów wizyjnych, wspierając działalność Scanway prowadzoną w dwóch segmentach: przemysłowym oraz kosmicznym. Cele strategiczne Spółki zakładają w najbliższych trzech latach osiągnięcie wzrostu przychodów z działalności przemysłowej do 14-18 mln zł przy marży ok. 30-35% oraz wzrost przychodów z działalności kosmicznej do 14-18 mln zł przy marży ok. 40-45%. Do dynamicznego wzrostu Scanway przyczynić się ma m.in. uzyskany w tym roku status flight heritage w ramach misji STAR VIBE – teleskop optyczny firmy oraz system do autodiagnostyki satelitów znajduje się już na orbicie i jest w pełni funkcjonalny.

Polski sektor kosmiczny ma przed sobą bardzo dobre perspektywy, a my chcemy być jednym z przykładów, który potwierdzi, że giełda może być doskonałym wsparciem dla rozwoju ambitnych zespołów z naszej branży. Jesteśmy dumni, że będziemy drugim reprezentantem tego sektora na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rynek NewConnect traktujmy jako początek naszej drogi giełdowej. Nasze ambicje sięgają dalej, bowiem rynku głównego GPW, na który docelowo chcielibyśmy przenieść notowania akcji naszej Spółki. Debiut na NewConnect chcemy przeprowadzić jeszcze w III kwartale 2023 roku dodaje Jędrzej Kowalewski.

W ramach rozwiązań dla przemysłu Scanway specjalizuje się w tworzeniu autorskich systemów wizyjnych do kontroli jakości wyrobów gotowych, surowców oraz procesu produkcyjnego. Oferta produktowa Spółki przyczynia się do wprowadzenia filozofii Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i optymalizację procesu kontroli jakości m.in. w branży opakowaniowej i poligraficznej, automotive, spożywczej czy farmaceutycznej. W ramach gałęzi kosmicznej Scanway oferuje ładunki optyczne dla pojazdów kosmicznych, obejmujące produkty dedykowane do obserwacji, obrazowania i analizy obrazu. Oferowane przez firmę teleskopy do obserwacji Ziemi charakteryzują się skalowalnością, modułowością i możliwością dopasowania wyników obrazowania do celów użytkownika. Drugim typem ładunku jaki oferuje Spółka są systemy wizyjne pracujące w warunkach kosmicznych, badające stan infrastruktury orbitalnej oraz monitorujące procesy in-space serwisu i produkcji.

Dzięki misji STAR VIBE, która rozpoczęła się w 2023 roku Spółka otrzymała najlepsze uzyskane dotąd przez polskie instrumenty badawcze zdjęcia z kosmosu i potwierdziła niezawodność oraz funkcjonalność swoich rozwiązań w warunkach kosmicznych, uzyskując tzw. flight heritage. Scanway jest też kluczowym konsorcjantem w największych projektach kosmicznych realizowanych w Polsce m.in. w misji EagleEye oraz misji PIAST. Razem z australijską firmą AICRAFT, ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji, Scanway rozpoczął w maju br. współpracę w zakresie stworzenia teleskopu do obserwacji Ziemi, wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji.

Przychody ogółem Spółki w 2022 roku wyniosły 3,6 mln zł, co przekłada się na wzrost w ujęciu rok do roku o 44%. Scanway wykazał w 2022 roku zysk netto w wysokości 0,3 mln zł, wzrost o 0,4 mln zł r/r. W 2022 roku za 47% przychodów odpowiadała działalność kosmiczna, a za 53% projekty dla przemysłu. Według stanu na połowę czerwca 2023 roku, Spółka posiada portfel zamówień na łączną kwotę 5,9 mln zł, z czego 2,1 mln zł zostało już ujęte w ramach przychodów ogółem w okresie 5 miesięcy 2023 roku, a 3,9 mln zł pozostało do rozliczenia w ramach bieżącego roku. Celem Scanway jest dalsze intensywne skalowanie działalności i zwiększanie przychodów poprzez komercjalizację istniejących i opracowywanych produktów, na które Spółka identyfikuje wysokie zapotrzebowanie rynkowe w bieżącym roku, a także w kolejnych latach.

O Scanway:

Scanway to polska firma działająca w branży technologii obserwacyjnej i kontroli jakości. Jest pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą spektralnych instrumentów do kosmosu. Realizacje Spółki sprawiają, że można obserwować dowolny obiekt lub obszar w sposób precyzyjny i ciągły. Spółka rozwija dwa obszary biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne i kontrola jakości).

Scanway jako jedyny podmiot w Polsce i jedna z kilkunastu firm na świecie opracował pełną technologię do obserwacji Ziemi oraz autodiagnostyki satelitów i pojazdów kosmicznych. Spółka posiada w ofercie pełne systemy oparte o własne dedykowane algorytmy do przetwarzania i analizowania obrazu. Algorytmy te zostały pozytywnie przetestowane w misjach kosmicznych razem z Europejską Agencją Kosmiczną, tj. w projektach DREAM i TRACZ. Obecnie trwa misja STAR VIBE, w ramach której 3 stycznia 2023 roku został wystrzelony satelita zawierający system wizyjny oraz teleskop optyczny opracowany i wyprodukowany w laboratoriach firmy Scanway. Spółka jest też kluczowym konsorcjantem w największych projektach kosmicznych realizowanych w Polsce m.in. EagleEye i PIAST.

Celem Spółki jest także sprowadzanie rozwiązań stosowanych w przestrzeni kosmicznej na Ziemię. Scanway dostarcza technologie kosmiczne dostosowane do potrzeb dużych zakładów produkcyjnych, głównie w obszarze kontroli jakości. Uniwersalny skaner HyperEye pozwala na prowadzenie ciągłej kontroli jakości 100% produktów na liniach o bardzo dużej przepustowości, co pozwala na istotne obniżenie kosztów produkcji. Więcej informacji: https://scanway.pl/

Scanway planuje zadebiutować na rynku NewConnect w III kwartale 2023 roku.

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych

Mardoniusz Maćkowiak

+48 605 959 539

mardoniusz.mackowiak@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków

Piotr Owdziej

+48 697 612 913

piotr.owdziej@ccgruop.pl