Data publikacji:

10/11/2023

Kategorie:

Industry | Inwestorzy | Rozwój firmy | Space | Wydarzenia

Scanway z sukcesem debiutuje na NewConnect

Scanway S.A., wiodąca firma z branży technologii obserwacyjnej z kosmosu i wizyjnej kontroli jakości
w przemyśle, zadebiutowała dziś na rynku NewConnect. Kurs akcji na otwarciu wyniósł 47,7 zł, co
oznacza wzrost o 6,0 proc. względem kursu odniesienia i ceny po jakiej inwestorzy w czerwcu br.
obejmowali akcje w IPO, czyli 45,0 zł. Po 15 minutach handlu kurs akcji wynosił 45,4 zł.
Scanway jest 358. firmą notowaną na NewConnect oraz 10. debiutem na tym rynku w 2023 roku. Spółka
jest obecnie jedynym przedstawicielem sektora kosmicznego na małej giełdzie. W procesie pozyskania
finansowania i upublicznienia, Scanway wspierany był przez cc group.

 • Cieszymy się, że dołączyliśmy do grona spółek giełdowych i zamknęliśmy z sukcesem bardzo pracowity
  okres związany z czerwcową ofertą publiczną, a następnie przygotowaniami do debiutu. Ten dzień to
  ważny krok w rozwoju naszej firmy i budowaniu jej rozpoznawalności na polskim oraz
  międzynarodowym rynku, a także otwarcie nowego rozdziału w historii Scanway. Dane rynkowe
  wskazują, że sektor kosmiczny, a zwłaszcza obszar małych satelitów, ma przed sobą bardzo dobre
  perspektywy, dlatego wierzę, że umożliwienie ekspozycji na ten rynek poprzez akcje Scanway, może
  stanowić ciekawą propozycję dla inwestorów. Obecnie jesteśmy na NewConnect jedynym
  przedstawicielem branży kosmicznej i czujemy dużą odpowiedzialność z tym związaną, ale działa ona
  na nas motywująco. Zamierzamy utrzymać dotychczasową transparentność i pokazać, że giełda może
  stanowić istotne wsparcie dla rozwoju firm z naszego sektora, a choć dziś debiutujemy na małej giełdzie,
  to w naszych ambicjach mamy zamiar przejścia na rynek główny GPW w przyszłości – komentuje
  Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.
  Scanway rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty
  optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Dzięki
  misji STAR VIBE i wystrzeleniu na początku 2023 roku satelity wyposażonego w system wizyjny oraz
  teleskop optyczny opracowany i wyprodukowany w laboratoriach firmy, Scanway uzyskał tzw. flight
  heritage – potwierdził niezawodność oraz funkcjonalność swoich rozwiązań w warunkach kosmicznych.
  Polski satelita regularnie dokonuje nowych zobrazowań Ziemi, a Spółka otrzymuje najlepsze uzyskane
  dotąd przez polskie instrumenty badawcze zdjęcia z kosmosu. Kolejne projekty z wykorzystaniem
  ładunku optycznego Scanway to komercyjne misje OTTER i XD, które mają znaleźć się na orbicie do
  końca 2023 roku.
  Spółka z sukcesem przeprowadziła w czerwcu br. ofertę publiczną, która objęła 200.000 szt. akcji
  zwykłych na okaziciela serii C, wartość oferty wyniosła 9,0 mln zł brutto, a popyt na akcje kilkukrotnie
  przewyższył jej wielkość. Środki pozyskane z oferty zostaną przeznaczone na rozwój działu
  zaawansowanej wizji maszynowej, linii produkcyjnej instrumentów satelitarnych i linii produkcyjnej
  systemów wizyjnych. Cele strategiczne Spółki zakładają w najbliższych trzech latach osiągnięcie wzrostu
  przychodów z działalności przemysłowej do 14-18 mln zł przy marży ok. 30-35% oraz wzrost
  przychodów z działalności kosmicznej do 14-18 mln zł przy marży ok. 40-45%.
 • Dziękuję wszystkim inwestorom, którzy okazali nam zaufanie, a także doradcom, którzy wspierali nas
  w drodze na giełdę. Wielkie podziękowania kieruję także w stronę całego zespołu Scanway, liczącego
  już ponad 50 wysokiej klasy ekspertów, z którymi będziemy realizować dalszy dynamiczny wzrost Spółki

w kolejnych latach. Dążymy do zajęcia pozycji lidera w Europie w zakresie ładunków do obserwacji Ziemi
oraz systemów wizyjnych do kosmosu i wierzę, że przed nami jeszcze wiele sukcesów, w których będą
mogli partycypować również nasi akcjonariusze – dodaje Jędrzej Kowalewski.
Scanway jest kluczowym konsorcjantem w największych projektach kosmicznych w Polsce m.in. w misji
EagleEye oraz misji PIAST. Razem z australijską firmą AICRAFT, ekspertem w dziedzinie sztucznej
inteligencji, Spółka rozpoczęła w maju br. współpracę w zakresie stworzenia teleskopu do obserwacji
Ziemi wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji. Obrazowanie satelitarne ma szereg
zastosowań m.in. pozwala na monitorowanie katastrof naturalnych, badanie zmian klimatu,
wspomaganie rolnictwa, rozwoju urbanistycznego czy dostarczanie informacji dla operacji wojskowych.
W ramach rozwiązań dla przemysłu Scanway specjalizuje się w tworzeniu autorskich systemów
wizyjnych do kontroli jakości wyrobów gotowych, surowców oraz procesu produkcyjnego. Oferta
produktowa Spółki przyczynia się do wprowadzenia filozofii Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i
optymalizację procesu kontroli jakości m.in. w branży opakowaniowej i poligraficznej, automotive,
spożywczej czy farmaceutycznej. Technologia hiperspektralna stosowana przez Scanway pozwala na
prowadzenie ciągłej kontroli jakości 100% produktów na liniach o bardzo dużej przepustowości, co
pozwala m.in. na obniżenie kosztów produkcji klienta.
W I półroczu 2023 przychody ogółem Spółki wyniosły 2,3 mln zł, co stanowi wzrost o 74% w porównaniu
do przychodów wygenerowanych w analogicznym okresie 2022 roku. W I półroczu 2023 EBITDA Spółki
wyniosła 42 tys. zł, a zysk netto -279 tys. zł. Przychody ogółem w okresie styczeń-sierpień 2023 roku
wyniosły 3,7 mln zł. Segment kosmiczny odpowiadał za 0,7 mln zł, a segment przemysłowy za 3,0 mln
zł. Łączny portfel zamówień obejmujący podpisane i realizowane kontrakty, tzw. backlog, możliwy do
rozliczenia do końca 2023 roku, na dzień 15 września br. wyniósł 4,7 mln zł. Segment kosmiczny
odpowiadał za 2,3 mln zł, a segment przemysłowy za 2,4 mln zł.