Data publikacji:

03/18/2024

Kategorie:

Inwestorzy | Rozwój firmy

Scanway z rekordowym rokiem, przy dynamice wzrostu 95% niemal podwoił przychody ogółem w 2023

Scanway opublikował wyniki za IV kwartał i cały 2023 rok, w którym wypracował 7,0 mln zł przychodów ogółem, co oznacza wzrost o 95% w ujęciu rok do roku. Przychody ogółem w samym IV kwartale wyniosły 2,1 mln zł i były wyższe w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku o 81%. Na skokowy wzrost przychodów Scanway wpływ miała postępująca komercjalizacja dwóch rozwijanych w Spółce linii biznesowych – Space oraz Industry. Wiodąca firma z branży technologii obserwacyjnej z kosmosu i wizji maszynowej w przemyśle kontynuuje dynamiczny rozwój aktualizując posiadany backlog zamówień do 2,9 mln zł na koniec grudnia 2023 roku. W oczekujących na formalizację kontraktach, będących już po pozytywnej decyzji biznesowej i z wysokim prawdopodobieństwem realizacji, Spółka identyfikuje 26,3 mln zł, z czego na produkty dla sektora kosmicznego przypada większość kwoty. Spółka oczekuje, że będzie jednym z beneficjentów zwiększonej składki Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej na lata 2023-2025, pierwszych rozstrzygnięć spodziewa się jeszcze w 2024 roku.

Miniony rok był dla Scanway przełomowy. Z powodzeniem zrealizowaliśmy własną misję kosmiczną w postaci satelity STAR VIBE, który dostarcza najlepsze uzyskane dotąd przez polskie instrumenty satelitarne zdjęcia z kosmosu. Sukces misji miał również duży wpływ na wzrost zainteresowania naszą ofertą produktową, co przełożyliśmy na kolejne istotne kontrakty – nie tylko z rynku europejskiego. Budujemy bliskie relacje w ramach kilku równolegle prowadzonych porozumień z których warto wymienić australijską firmę AICRAFT, niemiecki Marble Imaging czy Nara Space Technology z Korei Płd. Odzwierciedla to globalny charakter organizacji jaką stał się Scanway, rosnąc na przestrzeni 2023 roku blisko dwukrotnie pod względem przychodów ogółem do 7,0 mln zł, rozbudowując kadrę o kilkunastu światowej klasy ekspertów i znacznie zwiększając przestrzeń biurową oraz laboratoryjną w wyniku zmiany siedziby w ostatnich miesiącach. Większa przestrzeń jest ważna nie tylko dla nas, ale także dla naszych partnerów, którzy zainteresowani są budowaniem z nami całych konstelacji, składających się od kilku do nawet dwustu satelitów. Jesteśmy bardzo dobrze spozycjonowani do wykorzystania wzrostowych perspektyw jakie identyfikujemy w obydwu naszych liniach biznesowych – Space oraz Industry komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.

Przychody ogółem Spółki, liczone jako suma przychodów netto ze sprzedaży oraz uzyskanych dotacji, głównie na projekt PIAST i EagleEye w ramach działalności kosmicznej, wyniosły w 2023 roku 7,0 mln zł, co przekłada się na wzrost w ujęciu rok do roku o 95%. Za 78% przychodów odpowiadały projekty dla przemysłu, a za 22% działalność kosmiczna. EBITDA w omawianym okresie wyniosła -1,5 mln zł w stosunku do 0,4 mln zł w ubiegłym roku. Spółka zanotowała stratę netto na poziomie -2,2 mln zł w porównaniu do zysku 0,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 0,2 mln zł, a środki pieniężne na dzień 31.12.2023 osiągnęły poziom 4,4 mln zł. Backlog w postaci podpisanych i realizowanych kontraktów na koniec grudnia 2023 roku wyniósł 2,9 mln zł. W oczekujących na formalizację kontraktach, będących po pozytywnej decyzji biznesowej i z wysokim prawdopodobieństwem realizacji, Spółka identyfikuje 26,3 mln zł, z czego 24,8 mln zł przypada na działalność kosmiczną, obejmującą potencjalne zlecenia do realizacji w 2024 i 2025 roku, a 1,5 mln zł na projekty dla przemysłu.

Zdecydowaliśmy o publikacji wartości oczekujących na formalizację kontraktów, gdzie identyfikujemy łącznie 26,3 mln zł. To potencjalne kontrakty będące już po pozytywnej decyzji biznesowej i z wysokim prawdopodobieństwem realizacji w 2024 i 2025 roku. Odzwierciedla to rosnącą skalę naszych działań, wysokie tempo rozwoju i daje dla Scanway perspektywę kolejnego udanego roku. Z dużą uwagą śledzimy także projekty, które będą mogły być finansowane w ramach zwiększonej polskiej składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej na lata 2023-2025. W programach opcjonalnych Scanway jest wymieniony jako potencjalny dostawca urządzeń optycznych w projektach o łącznej wartości 59 mln euro, a jest jeszcze projekt Camilla, który zgodnie z naszą najlepszą wiedzą – jesteśmy gotowi obsłużyć kompetencyjnie i technologicznie w zakresie naszej specjalizacji, czyli dostarczaniu zaawansowanych układów optycznych do zobrazowania Ziemi. Cel na kolejne lata pozostaje niezmienny, dążymy do pozycji lidera na rynku europejskim w segmencie Space oraz Industry i kontynuujemy rozwój naszych synergicznych linii biznesowych dodaje Jędrzej Kowalewski.

Dzięki misji STAR VIBE i wystrzeleniu na początku 2023 roku satelity wyposażonego w system wizyjny oraz teleskop optyczny opracowany i wyprodukowany w laboratoriach firmy, Scanway uzyskał flight heritage i potwierdził niezawodność oraz funkcjonalność swoich rozwiązań w warunkach kosmicznych. Operowanie satelitą i dostarczanie najlepszych uzyskanych dotąd przez polskie instrumenty badawcze zdjęć z kosmosu było najważniejszym osiągnięciem w rozwoju linii biznesowej Space i ważną referencją w rozmowach biznesowych Spółki, które zakończyły się zawiązaniem kilku istotnych porozumień m.in. z firmą AICRAFT z Australii, Marble Imaging z Niemiec czy Nara Space Technology z Korei Płd.

Scanway jest ponadto kluczowym konsorcjantem w największych projektach kosmicznych w Polsce m.in. w misji EagleEye oraz misji PIAST. Pod koniec stycznia br. teleskop optyczny Scanway został przekazany do siedziby Creotech Instruments S.A. celem jego integracji z platformą satelitarną HyperSat. Wyniesienie największego satelity w historii Polski, ważącego ponad 50 kg EagleEye, nastąpi jeszcze w 2024 roku. Zaawansowany teleskop optyczny Scanway o nazwie kodowej SOP200 ma docelowo dostarczać zobrazowań Ziemi o rozdzielczości rzędu 1,0-1,5 m z wysokości około 300-350 km.

W linii biznesowej Industry w 2023 roku zrealizowano dla przemysłu wytwórczego łącznie 15 projektów polegających na implementacji systemów wizyjnych Scanway wraz z zaawansowanym przetwarzaniem obrazu i analizą danych. Systemy Spółki powstają poprzez dobranie odpowiedniego sprzętu wiodących marek i autorskiego oprogramowania wykorzystującego zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji i sieci neuronowych. Odbiorcami rozwiązań Scanway były podmioty m.in. z branży opakowaniowej oraz spożywczej. Do oferty został wprowadzony także nowy produkt – smart kamera, a także wyodrębniono dział dedykowany nauczaniu maszynowemu i sztucznej inteligencji. Miniony rok był także okresem rozwoju systemu modułowego, co w przyszłości pozwoli na szybszą implementację rozwiązań wizyjnych zarówno w przemyśle, jak i w instytucjach naukowych.

Spółka w 2023 roku przeprowadziła dwie oferty publiczne o łącznej wartości 11,4 mln zł brutto. Pozyskane środki inwestuje w rozwój działu zaawansowanej wizji maszynowej, a także linii produkcyjnej instrumentów satelitarnych i linii produkcyjnej systemów wizyjnych, wspierając działalność Scanway prowadzoną w dwóch segmentach: przemysłowym oraz kosmicznym. Scanway zadebiutował na rynku NewConnect 11 października 2023 roku.