Data publikacji:

11/10/2023

Kategorie:

Rozwój firmy

Scanway z ponad 2-krotnym wzrostem przychodów ogółemw III kwartale 2023 roku

Scanway opublikował wyniki za III kwartał 2023 roku w którym wypracował 2,6 mln zł przychodów ogółem, co oznacza wzrost o 130% w ujęciu rok do roku. Wiodąca firma z branży technologii obserwacyjnej z kosmosu i wizyjnej kontroli jakości w przemyśle kontynuuje swój dynamiczny rozwój także w ujęciu narastająco, gdzie po trzech kwartałach 2023 roku przychody ogółem wyniosły 4,9 mln zł, dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Za tak znaczący wzrost przychodów odpowiada postępująca komercjalizacja rozwijanych przez Scanway linii biznesowych, czyli projektów przemysłowych oraz działalności kosmicznej. Backlog Spółki w postaci podpisanych i realizowanych kontraktów wyniósł na koniec III kwartału 4,7 mln zł. Scanway zamierza zrealizować i rozliczyć jego znaczną część do końca 2023 roku.

W minionym kwartale koncentrowaliśmy się na dalszym skalowaniu naszego biznesu, zarówno w obszarze projektów przemysłowych, jak i działalności kosmicznej. Naszym celem niezmiennie jest dynamiczny wzrost na poziomie przychodów poprzez komercjalizację istniejących i nowych produktów, na które mamy zidentyfikowane wysokie zapotrzebowanie rynkowe zarówno w krótkim, jak i dłuższym terminie. Widzimy ten wzmożony popyt nie tylko na rynku UE, ale także globalnie, w tym podczas SmallSat Conference w Utah w sierpniu br., największym wydarzeniu w branży małych satelitów w USA, gdzie zaprezentowaliśmy swoje rozwiązania jako pierwsza Polska firma w historii. Rozpoczęte tam rozmowy biznesowe są przez nas kontynuowane i utwierdzają nas w przekonaniu co do bardzo dobrych perspektyw dla branży i stopnia dopasowania naszej oferty do oczekiwań różnych grup klientów potrzebujących wysokiej klasy urządzeń optycznych do zobrazowania Ziemi z kosmosu. Utworzyliśmy już w USA spółkę celową, tak aby móc jeszcze efektywniej obsłużyć to zainteresowanie komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.

Przychody ogółem Spółki, liczone jako suma przychodów netto ze sprzedaży oraz uzyskanych dotacji, głównie na projekt PIAST i EagleEye w ramach działalności kosmicznej, wyniosły w III kwartale 2023 roku 2,6 mln zł, co przekłada się na wzrost w ujęciu rok do roku o 130%. Za 75% przychodów odpowiadały projekty dla przemysłu, a za 25% działalność kosmiczna. EBITDA w omawianym okresie wyniosła -0,46 mln zł w stosunku do 0,42 mln zł w III kwartale ubiegłego roku. Spółka zanotowała stratę netto na poziomie -0,67 mln zł w porównaniu do zysku 0,35 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 0,02 mln zł, a środki pieniężne na dzień 30.09.2023 roku wzrosły do 6,4 mln zł na co w największym stopniu wpływ miało zaksięgowanie środków z przeprowadzonej w czerwcu br. oferty publicznej w której Scanway pozyskał 9,0 mln zł brutto.

Narastająco po trzech kwartałach przychody ogółem wyniosły 4,9 mln zł, co oznacza wzrost o 102% r/r. Za 80% przychodów odpowiadały projekty dla przemysłu, a za 20% działalność kosmiczna. EBITDA w omawianym okresie wyniosła -0,41 mln zł w stosunku do 0,21 mln zł w ubiegłym roku. Spółka zanotowała stratę netto na poziomie -0,96 mln zł w porównaniu do zysku 0,11 mln zł w poprzednim roku. Przepływy z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły 0,48 mln zł. Backlog w postaci podpisanych i realizowanych kontraktów na dzień 30.09.2023 roku osiągnął poziom 4,7 mln zł.

Nasze przychody ogółem wzrosły ponad dwukrotnie po trzech kwartałach 2023 roku i wyniosły 4,9 mln zł przy marży bezpośredniej w wysokości 1,8 mln zł. Rozpoczęliśmy także wzmożone inwestycje dzięki pozyskanym środkom w wyniku zakończonej z sukcesem w czerwcu br. oferty publicznej, co odbywa się obecnie kosztem rentowności, natomiast na każdym sprzedawanym produkcie generujemy pozytywną marżę brutto. W tym roku to linia przemysłowa będzie odpowiadała za większość wygenerowanej przez nas sprzedaży, natomiast biorąc pod uwagę postępy w realizowanych przez nas projektach w segmencie kosmicznym i rozmowach jakie aktualnie toczymy z ESA, krajowymi instytucjami i firmami komercyjnymi, a także mając na względzie informację o zwiększeniu polskiej składki do ESA o 295 mln euro na lata 2023-2025, proporcje te powinny ulec zmianie w kolejnych latach. W uzasadnieniu do dokumentu udostępnionego przez MRiT dot. podziału krajowej składki do programów opcjonalnych ESA, Scanway został wymieniony jako potencjalny konsorcjant w kilku misjach i programach, których łączna wartość wynosi około 9,0 mln euro. Dodatkowo warto podkreślić stan naszego backlogu na koniec III kwartału w wysokości 4,7 mln zł. Te podpisane i realizowane kontrakty zamierzamy w istotnej mierze skonwertować na przychody, które zostaną zaksięgowane w IV kwartale 2023 roku dodaje Jędrzej Kowalewski.

Scanway rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Dzięki misji STAR VIBE i wystrzeleniu na początku 2023 roku satelity wyposażonego w system wizyjny oraz teleskop optyczny opracowany i wyprodukowany w laboratoriach firmy, Scanway uzyskał flight heritage – potwierdził niezawodność oraz funkcjonalność swoich rozwiązań w warunkach kosmicznych. Polski satelita regularnie dokonuje nowych zobrazowań Ziemi, a Spółka otrzymuje najlepsze uzyskane dotąd przez polskie instrumenty badawcze zdjęcia z kosmosu. Kolejne projekty z wykorzystaniem ładunku optycznego Scanway to komercyjne misje OTTER i XD, które mają znaleźć się na orbicie do końca 2023 roku. Ostateczne daty zostaną wyznaczone przez klientów, dla OTTER jest to DLR (Niemiecka Agencja Kosmiczna), a dla XD podmiot z rejonu Azja-Pacyfik. Scanway jest ponadto kluczowym konsorcjantem w największych projektach kosmicznych w Polsce m.in. w misji EagleEye zaplanowanej na 2024 rok oraz misji PIAST zaplanowanej na 2025 rok.

W ramach rozwiązań dla przemysłu Scanway specjalizuje się w tworzeniu autorskich systemów wizyjnych do kontroli jakości wyrobów gotowych, surowców oraz procesu produkcyjnego. Oferta produktowa Spółki przyczynia się do wprowadzenia filozofii Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i optymalizację procesu kontroli jakości m.in. w branży opakowaniowej i poligraficznej, automotive, spożywczej czy farmaceutycznej. Technologia hiperspektralna stosowana przez Scanway pozwala na prowadzenie ciągłej kontroli jakości 100% produktów na liniach o bardzo dużej przepustowości, co pozwala m.in. na obniżenie kosztów produkcji klienta.

Spółka w czerwcu br. z sukcesem przeprowadziła ofertę publiczną, która objęła 200.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C, wartość oferty wyniosła 9,0 mln zł brutto, a popyt na akcje kilkukrotnie przewyższył jej wielkość. Środki pozyskane z oferty publicznej akcji zostaną przeznaczone na rozwój działu zaawansowanej wizji maszynowej, a także linii produkcyjnej instrumentów satelitarnych i linii produkcyjnej systemów wizyjnych, wspierając działalność Scanway prowadzoną w dwóch segmentach: przemysłowym oraz kosmicznym. Scanway zadebiutował na rynku NewConnect 11 października 2023.