Data publikacji:

06/05/2023

Kategorie:

Rozwój firmy

Scanway rozpoczyna ofertę publiczną akcji
Zamierza zadebiutować na NewConnect w II połowie 2023 roku

Scanway, wiodąca polska firma działająca w branży technologii obserwacyjnej z kosmosu i wizyjnej
kontroli jakości w przemyśle, której teleskop oraz system do autodiagnostyki satelitów znajduje się
już na orbicie w ramach misji STAR VIBE, rusza z ofertą publiczną akcji. Spółka umożliwia nabycie
łącznie do 200 000 szt. emitowanych akcji zwykłych w trybie Memorandum, minimalny zapis na akcje
wynosi 400 sztuk. Cena jednej akcji zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu, która potrwa
do 20 czerwca 2023 roku, szacowana wielkość oferty netto wyniesie ok. 8,5 mln zł. W całym procesie
Spółkę wspiera cc group – Doradca Finansowy i Autoryzowany Doradca NewConnect, a Głównym
Menedżerem Oferty i Zarządzającym Księgą Popytu jest Dom Maklerski Navigator S.A.


Środki pozyskane z oferty publicznej akcji zostaną przeznaczone na rozwój działu zaawansowanej wizji
maszynowej, a także linii produkcyjnej instrumentów satelitarnych i linii produkcyjnej systemów
wizyjnych, wspierając działalność Scanway prowadzoną w dwóch segmentach: przemysłowym oraz
kosmicznym.

 • Potwierdzamy plany giełdowe Scanway i ruszamy z ofertą publiczną akcji, rozpoczynając realizację
  jednego z najważniejszych rozdziałów w historii rozwoju naszej firmy. Działamy w dwóch szybko
  rosnących obszarach biznesowych, posiadając gotową i zweryfikowaną ofertę produktową dla sektora
  kosmicznego – instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów – oraz dla
  przemysłu – systemy wizyjne do kontroli jakości. Środki, które planujemy pozyskać w ramach oferty
  zostaną przeznaczone na dalszy rozwój technologiczny i wzmocnienie naszych kompetencji w obydwu
  segmentach. Realizacja założonego programu inwestycyjnego, zaplanowanego w horyzoncie 18
  miesięcy, pozwoli nam zrealizować cele strategiczne na najbliższe trzy lata. Oznacza to wzrost
  przychodów z działalności kosmicznej do 14-18 mln zł przy wysokiej marży ok. 40-45% oraz wzrost
  przychodów z działalności w ramach systemów kontroli jakości dla przemysłu do 14-18 mln zł przy marży
  na poziomie ok. 30-35%. Scanway posiada już tzw. flight heritage, a nasz teleskop optyczny, który
  znajduje się na orbicie, dostarcza najlepszych uzyskanych dotąd przez polskie instrumenty badawcze
  zdjęć z kosmosu. Przecieramy szlaki i zaznaczamy swoją obecność na szerokim i głębokim rynku,
  jednocześnie należąc jako kluczowy konsorcjant do jednych z największych projektów kosmicznych
  realizowanych w Polsce, jakimi jest misja EagleEye, do której przygotowujemy nasz teleskop optyczny
  SOP 200 oraz misja PIAST, z naszym teleskopem SOP 120 – komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes
  Zarządu Scanway S.A.

Scanway jest polskim MŚP działającym w obszarze systemów wizyjnych i optoelektroniki. Tworzy
rozwiązania na pograniczu optyki, elektroniki i oprogramowania. Działalność firmy jest podzielona na
dwie gałęzie – przemysłową (Industry) i kosmiczną (Space). W ramach działalności w przemyśle firma
specjalizuje się w tworzeniu autorskich systemów wizyjnych do kontroli jakości. Rozwiązania firmy
przyczyniają się do wprowadzenia filozofii Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i optymalizację
procesu kontroli jakości w takich branżach jak: automotive, poligraficznej i opakowaniowej, spożywczej,
medycznej itp. Systemy wizyjne Scanway pozwalają na kontrolę jakości wyrobów gotowych, surowców
oraz procesu produkcyjnego.

W gałęzi kosmicznej firma oferuje ładunki optyczne dla pojazdów kosmicznych. Są to produkty
dedykowane do obserwacji, obrazowania i analizy obrazu. Oferowane przez firmę teleskopy do
obserwacji Ziemi charakteryzują się skalowalnością, modułowością i możliwością dopasowania
wyników obrazowania do celów użytkownika. Drugim typem ładunku są systemy wizyjne pracujące w
warunkach kosmicznych i badające stan infrastruktury orbitalnej oraz monitorujące procesy in-space
serwisu i produkcji. Scanway posiada status flight heritage uzyskany w ramach misji STAR VIBE, teleskop
optyczny firmy oraz system do autodiagnostyki satelitów znajduje się już na orbicie i jest w pełni
funkcjonalny. Spółka jest też kluczowym konsorcjantem w największych projektach kosmicznych
realizowanych w Polsce m.in. misja EagleEye oraz misja PIAST. Razem z australijską firmą AICRAFT,
ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji, Scanway rozpoczął współpracę w zakresie stworzenia
teleskopu do obserwacji Ziemi, wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji.
Prognozowana wartość rynku satelitów w latach 2021-2031 ma wzrosnąć z 279 mld USD do 400 mld
USD, oznacza to CAGR na poziomie 3,7% (źródło: SIA SSIR 2022, Bryce Smallsats 2023). Jeszcze szybciej,
bo blisko 5-krotnie ma wzrosnąć liczba satelitów wystrzelonych w kosmos w dekadzie 2022-2031 do
ponad 24 tys. sztuk, z czego konstelacje komercyjne mają odpowiadać za około 70% rynku (źródło:
Euroconsult). Okołowa połowa z planowanych do wyniesienia satelit będzie wyposażona w ładunki
optyczne, a więc jest potencjalnym odbiorcą produktów Scanway.
Przychody Spółki w 2022 roku wyniosły 3,6 mln zł, co przekłada się na wzrost w ujęciu rok do roku o
44%. Scanway wykazał w 2022 roku zysk netto w wysokości 0,3 mln zł, wzrost o 0,4 mln zł r/r. W 2022
roku za 47% przychodów odpowiadała działalność kosmiczna, a za 53% projekty dla przemysłu. Według
stanu na maj 2023 roku, Spółka posiada portfel zamówień na łączną kwotę 5,15 mln zł. Celem Scanway
jest dalsze intensywne skalowanie działalności i zwiększanie przychodów poprzez komercjalizację
istniejących i opracowywanych produktów, na które Spółka identyfikuje wysokie zapotrzebowanie
rynkowe w bieżącym roku, a także w kolejnych latach.
Trwająca oferta publiczna obejmuje do 200 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych przez
Spółkę. Szczegółowy harmonogram oferty:

Termin (2023 rok)Zdarzenie
4 czerwcaPublikacja Memorandum
do 20 czerwca (do godz. 15:00)Budowa Księgi Popytu (book-building)*
21 czerwca (do godz. 12:00)Ustalenie Ceny Emisyjnej i alokacja Akcji Oferowanych
21 czerwca Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane
27 czerwca (do godz. 23:59)
w przypadku Zapisów składanych
elektronicznie;
27 czerwca (do godz. 18:00)
w przypadku Zapisów składanych
osobiście lub korespondencyjnie
Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane
28 czerwcaZakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane
29 czerwcaPrzydział Akcji Nowej Emisji oraz podanie do publicznej
wiadomości wyników Oferty Publicznej
*Budowa Księgi Popytu (book-building) wśród inwestorów, do których Firma Inwestycyjna skierowała zaproszenia do wzięcia
udziału w budowie Księgi Popytu oraz inwestorów, którzy nie otrzymali zaproszenia do udziału w budowie Księgi Popytu, a
skontaktowali się z Firmą Inwestycyjną najpóźniej do końca dnia poprzedzającego zakończenie budowy Księgi Popytu i do
których Firma Inwestycyjna wystosowała zaproszenie do wzięcia udziału w procesie budowy Księgi Popytu.

O Scanway:
Scanway to polska firma działająca w branży technologii obserwacyjnej i kontroli jakości. Scanway jest pierwszym w Polsce
komercyjnym dostawcą spektralnych instrumentów do kosmosu. Realizacje Spółki sprawiają, że można obserwować dowolny
obiekt lub obszar w sposób precyzyjny i ciągły. Spółka rozwinęła dwa obszary biznesowe, które na świecie przeżywają obecnie
znaczący rozwój: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów)
oraz dla przemysłu (systemy wizyjne).
Scanway jako jedyny podmiot w Polsce i jedna z kilkunastu firm na świecie opracował pełną technologię do obserwacji Ziemi
oraz autodiagnostyki satelitów i pojazdów kosmicznych. Spółka posiada w swojej ofercie pełne systemy oparte o własne
dedykowane algorytmy do przetwarzania i analizowania obrazu. Algorytmy te zostały pozytywnie przetestowane w dwóch
misjach kosmicznych razem z Europejską Agencją Kosmiczną, tj. w projektach DREAM i TRACZ. Obecnie trwa misja STAR VIBE,
w ramach której 3 stycznia 2023 roku został wystrzelony satelita zawierający system wizyjny oraz teleskop optyczny
opracowany i wyprodukowany w laboratoriach firmy Scanway. Spółka jest też kluczowym konsorcjantem w największych
projektach kosmicznych realizowanych w Polsce (m.in. EagleEye i PIAST).
Celem Spółki jest także sprowadzanie rozwiązań stosowanych w przestrzeni kosmicznej na Ziemię. Scanway dostarcza
technologie kosmiczne dostosowane do potrzeb dużych zakładów produkcyjnych, głównie w obszarze kontroli jakości.
Uniwersalny skaner HyperEye pozwala na prowadzenie ciągłej kontroli jakości 100% produktów na liniach o bardzo dużej
przepustowości, co pozwala na obniżenie kosztów produkcji. Więcej informacji: https://scanway.pl/
Scanway planuje zadebiutować na rynku NewConnect w II połowie 2023 roku.


Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych
Mardoniusz Maćkowiak
+48 605 959 539
mardoniusz.mackowiak@ccgroup.pl
Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków
Piotr Owdziej
+48 697 612 913
piotr.owdziej@ccgruop.pl