Data publikacji:

01/25/2024

Kategorie:

Bez kategorii

Scanway przekazał teleskop optyczny w ramach projektu EagleEye do integracji z platformą satelitarną

Scanway S.A. w dniu 25 stycznia 2024 roku poinformował, że po przekazaniu teleskopu optycznego do integracji z platformą satelitarną w placówce partnera – Creotech Instruments, przeszedł on pozytywnie testy funkcjonalne. Celem projektu EagleEye jest opracowanie satelity obserwacyjnego Ziemi zdolnego do zapewnienia zobrazowań o rozdzielczości rzędu ok. 1 m z bardzo niskiej orbity na wysokości ok. 350 km. Scanway jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wyprodukowanie teleskopu optycznego, którego masa jest blisko 7-krotnie wyższa od teleskopu zastosowanego w satelicie STAR VIBE, który w styczniu 2023 roku pozwolił Spółce uzyskać space heritage. Po integracji ładunku optycznego z platformą satelitarną, masa satelity EagleEye wyniesie ok. 60 kg. Wyniesienie satelity na orbitę nastąpi w 2024 roku przy udziale firmy Exolaunch, która jest odpowiedzialna za integrację satelity z rakietą Falcon 9 od SpaceX, amerykańskiej spółki Elona Muska. Projekt EagleEye jest realizowany przez Scanway w konsorcjum z Creotech Instruments i Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz jest współfinansowany ze środków NCBiR w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki.

Przekazanie naszego ładunku optycznego do integracji z platformą satelitarną Creotech Instruments jest dla nas krokiem milowym w zakresie realizacji długoterminowej wizji produktowej związanej z dostarczaniem teleskopów do coraz większych satelitów. Rok temu uzyskaliśmy space heritage poprzez własną misję STAR VIBE, potwierdzając wysokie kompetencje i dostarczając najlepsze uzyskane dotąd przez polskie instrumenty badawcze zdjęcia z kosmosu o rozdzielczości ok. 25 metrów. Projekt EagleEye będzie wyposażony w teleskop zdolny do wykonywania zobrazowań z orbity 350 km o rozdzielczości rzędu ok. 1 metra, a masa całego satelity wyniesie ok. 60 kg. Umocnimy dzięki temu naszą wiodącą pozycję w branży technologii obserwacyjnej z kosmosu i znajdziemy się w czołówce europejskich firm z potwierdzonym space heritage dla dużych ładunków optycznych. Nasze ambicje sięgają jednak jeszcze dalej – w listopadzie ubiegłego roku rozpoczęliśmy współpracę z niemiecką firmą Marble Imaging w ramach której pracujemy nad ładunkiem multispektralnym zdolnym do zobrazowań rzędu poniżej 1 metra dla satelity o masie ok. 100 kg. Segment mikrosatelitów, czyli satelitów o masie powyżej 10 kg, pozwala na dostarczanie większych i bardziej zaawansowanych ładunków, na których realizowana jest znacząco wyższa marża komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.

Scanway od 2020 roku jest częścią zespołu tworzącego największego polskiego mikrosatelitę do obserwacji Ziemi o nazwie EagleEye. Spółka w ramach projektu odpowiada za ładunek optyczny satelity – największy w pełni zaprojektowany i skonstruowany w Polsce teleskop obserwacyjny o unikalnych parametrach technicznych. Teleskop jest zgodny z wytycznymi Space 4.0 oraz metodologią Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwi obrazowanie w pasmach widzialnym (VIS) i bliskiej podczerwieni (NIR) z rozdzielczością (GSD) ok. 1 metra. W 2023 roku teleskop pozytywnie przeszedł testy środowiskowe symulujące warunki kosmiczne w siedzibie Centrum Badań Kosmicznych.

Obrazowanie satelitarne ma szereg zastosowań m.in. pozwala na monitorowanie katastrof naturalnych, badanie zmian klimatu, wspomaganie rolnictwa, rozwoju urbanistycznego czy dostarczanie informacji dla operacji wojskowych. Zapotrzebowanie na satelity wyposażone w ładunki pozwalające na prowadzenie zobrazowań satelitarnych Ziemi wzrosło skokowo na przestrzeni ostatnich lat m.in. w wyniku znaczącego spadku kosztów związanych z wynoszeniem satelitów na orbitę.

Sukces związany z udanym startem naszego satelity STAR VIBE miał pozytywny wpływ na dynamikę prowadzonych przez nas rozmów biznesowych, w tym ilość zapytań ofertowych. Zrealizowanie misji EagleEye pozwoli nam jeszcze skuteczniej konkurować na rynku dostawców technologii obserwacyjnych z kosmosu i zapewniać ładunki optyczne także dla dużych misji kosmicznych. W celu obsłużenia rosnącego popytu na nasze rozwiązania przenieśliśmy na początku roku działalność do nowej siedziby, w której dysponujemy nie tylko znacznie większą powierzchnią biurową, ale przede wszystkim blisko 4-krotnie większym zapleczem laboratoryjno-warsztatowym, w tym ok. 110 m2 dedykowanych do integracji oraz testów instrumentów optycznych. Pozwoli to nam realizować większą liczbę projektów, w tym tych dotyczących produkcji wielkoseryjnej, zachowując jednocześnie najwyższe standardy jakości, które wymagane są od wiodących podmiotów z sektora kosmicznego mówi Mikołaj Podgórski, COO i współzałożyciel Scanway.

Teleskop dostarczony przez Scanway do partnera będzie integrowany z platformą satelitarną HyperSat od Creotech Instruments. Po zakończeniu tego procesu cały satelita przejdzie testy funkcjonalne oraz środowiskowe. Pozytywny wynik testów umożliwi wysłanie satelity do firmy Exolaunch odpowiedzialnej za integrację EagleEye z rakietą Falcon 9 od SpaceX. Wyniesienie satelity na orbitę jest zaplanowane na przełom I i II półrocza 2024, o ostatecznej dacie zadecyduje dostępność okien startowych ze strony SpaceX. Wystrzelenie satelity EagleEye będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego sektora kosmicznego.

Scanway rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Dzięki misji STAR VIBE i wystrzeleniu na początku 2023 roku satelity wyposażonego w system wizyjny oraz teleskop optyczny opracowany i wyprodukowany w laboratoriach firmy, Scanway uzyskał tzw. flight heritage – potwierdził niezawodność oraz funkcjonalność swoich rozwiązań w warunkach kosmicznych. Polski satelita regularnie dokonuje nowych zobrazowań Ziemi, a Spółka otrzymuje najlepsze uzyskane dotąd przez polskie instrumenty badawcze zdjęcia z kosmosu.

W ramach rozwiązań dla przemysłu Scanway specjalizuje się w tworzeniu autorskich systemów wizyjnych do kontroli jakości wyrobów gotowych, surowców oraz procesu produkcyjnego. Oferta produktowa Spółki przyczynia się do wprowadzenia filozofii Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i optymalizację procesu kontroli jakości m.in. w branży opakowaniowej i poligraficznej, automotive, spożywczej czy farmaceutycznej. Technologia hiperspektralna stosowana przez Scanway pozwala na prowadzenie ciągłej kontroli jakości 100% produktów na liniach o bardzo dużej przepustowości, co pozwala m.in. na obniżenie kosztów produkcji klienta.