Data publikacji:

04/11/2024

Kategorie:

Rozwój firmy

Scanway nie planuje teraz emisji. Spółka ma stabilną pozycję finansową.

W wywiadzie z Jędrzejem Kowalewskim, Prezesem Zarządu Scanway S.A., prowadzonym przez Tymoteusza Nowaka, zostały omówione kluczowe aspekty działalności i rozwoju spółki. Informacje dotyczące obecnych wyników finansowych Scanway S.A., backlogu oraz ukazały dynamiczny rozwój firmy w obszarach space i industry. Różnice między tymi sektorami zostały wyjaśnione, z naciskiem na unikalne wyzwania i możliwości, jakie każdy z nich oferuje. Poruszono także kwestie dywersyfikacji kontraktów, znaczenia wsparcia z Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz sukcesu misji STAR VIBE.
Szczególnie interesujące okazały się omówienia projektów, takich
jak obserwacja terytorium Rosji i działalność firmy w zakresie tektury, co
demonstruje szeroki zakres zainteresowań i adaptacyjność Scanway.
Zwrócono uwagę na różnice między gałęziami space a industry,
dyskutując o potrzebach kontroli wizyjnej i algorytmów wizyjnych, co podkreśla
innowacyjność i technologiczne zaawansowanie projektów realizowanych przez
Scanway. W kontekście planów na 2024 rok zapowiedziano kontynuację rozwijania
obu sektorów działalności oraz dalszą ekspansję i umacnianie pozycji firmy na
rynku.